Veel gestelde vragen

1. Waarom online aanmelden?
Het online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om naar zijn of haar school van voorkeur te gaan. Kamperen hoeft niet meer, je krijgt drie weken de tijd om online aan te melden.

2. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?
Neen. Met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plekje toegewezen in een school, dan ontvang je een e-mail en brief met een ticket. Met dit ticket kan je, na afspraak met de school, je kind effectief inschrijven.

3. Wat als ik niet online aanmeld?
Als je niet aanmeldt, kan je je kind pas vanaf 26 april inschrijven op een school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen mogelijk al volzet zijn.

4. Wat gebeurt er na de aanmelding?
De aanmeldingsperiode loopt van maandag 8 maart om 9.00 uur tot en met vrijdag 26 maart om 12.00 uur. De toewijzing van de tickets vindt plaats op woensdag 21 april 2021. Je krijgt een mail en een brief.

Er zijn dan drie resultaten mogelijk: 

  • Je wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze. Je mag gaan inschrijven in deze school vanaf 24 april 2021 tot en met 21 mei 2021;
  • Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Dit is een bericht niet-gunstige rangschikking. Je mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. De e-mail of brief is je ticket om te kunnen inschrijven in de toegewezen school;
  • Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen. Dit is een bericht niet-gunstige rangschikking. Je zoekt dan best een andere school die nog vrije plaatsen heeft en schrijft daar in. Als er nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.

5. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?
De plaats is geldig tot en met 7 oktober 2021.

6. Moet een leerling uit de voorrangsgroep ook digitaal aanmelden?
Ja. Ook de voorrangsgroepen, dit zijn broers en zussen die al in dezelfde school zijn ingeschreven én kinderen van eigen schoolpersoneel, melden mee aan. Je meldt in het aanmeldformulier dat je kind tot een voorrangsgroep behoort. Bij de resultaatsverwerking worden zij met voorrang geordend

7. Wat betekent 1A en 1B?
Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs  gaat je kind naar het voltijds secundair onderwijs, waar het start in de 1ste graad in het 1ste leerjaar:

  • leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar A;
  • leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.

8. Ik weet nog niet of mijn kind zal starten in 1A of 1B. Kan ik mijn kind aanmelden voor zowel 1A als 1B?
Je kan je kind aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als je nog niet zeker bent of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal behalen, meld dan je kind aan voor één van beide richtingen. Contacteer vervolgens onthaal@mortsel.be of bel naar 03 444 17 17. De beheerder van het systeem zal je kind dan ook voor de andere richting aanmelden. 

9. Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling ?
Je kind is een indicatorleerling als het voldoet aan minstens één van onderstaande voorwaarden:

  • ofwel ontvangt het gezin een schooltoelage;
  • ofwel heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs.

Voldoet het niet aan één van deze voorwaarden, is je kind een niet-indicatorleerling. 

10. Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid een rol?
Ja. Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats, de school van je tweede voorkeur op de tweede plaats, enzovoort.

11. Hoeveel scholen moet ik aanduiden in het aanmeldingssysteem?
Je duidt minstens één school aan. Maar de ene school is al sneller volzet dan de ander. Wil je zeker zijn van een plaats op een school, dan is het belangrijk dat je meerdere scholen aanduidt. Hoe meer scholen, hoe meer kansen. Meer scholen aanduiden vermindert bovendien de kans op een plaats in je eerste voorkeur niet, het online aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven in een school die zo hoog mogelijk op je voorkeurslijst staat.

12. Hoe weet ik of een school nog vrije plaatsen heeft?
Onder de rubriek ‘vrije plaatsen’ van elke school kan je zien hoeveel vrije plaatsen er zijn. 

13. Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Die verdeling gebeurt op basis van volgende criteria: 

  • voorrangsgroepen
  • schoolkeuze
  • toeval: indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld op basis van toeval

De afstand van je woonplaats tot de school heeft geen enkele invloed op de toewijzing. Ook het moment van aanmelden heeft geen invloed, je hebt drie weken de tijd om aan te melden. Je kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door jou opgegeven is.

De toewijzing van de plaatsen gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

14. Ik wil iets wijzigen aan mijn aanmeldingsdossier nadat ik het dossier doorstuurde. Wat moet ik doen?
Contacteer in dat geval de beheerder van het aanmeldingssysteem: onthaal@mortsel.be of bel naar het onthaal van de stad Mortsel: 03 444 17 17

15. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Dat nummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids-ID of op de identiteitskaart. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Hier kan je eveneens de rijksregisternummers van je gezinsleden terugvinden.

16. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?
Houd volgende documenten klaar om je kind in te schrijven:
• Je ticket voor inschrijving in de school
• De kids-ID of identiteitskaart van je kind
• Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
• Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

17. Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via onthaal@mortsel.be of via het onthaal van de stad Mortsel op 03 444 17 17. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie.  Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten.

18. Wat is een disfunctiecommissie?
De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de deelnemende schoolbesturen. Er is een neutrale voorzitter. Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties. Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.  De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.